Патент на полезную модель

Содержание

Корисна модель

Ми докладно проконсультуємо вас та надамо всі послуги з реєстрації корисних моделей.

Корисна модель — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій технології (так званий «малий винахід»). Як корисну модель можна захистити пристрій, систему, спосіб, а також нове застосування відомого продукту чи способу.

Охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на корисну модель є патент, який видається строком на 10 років від дати подання заявки в патентне відомство.

Права власника патенту в одній країні не означає їх дійсності в іншій країні (принцип незалежності патентів). Право на патент виникає тільки після його реєстрації у відповідному національному патентному відомстві. Таким чином, територіальні межі дії патенту обмежуються територією даної країни. Тому в країнах, де винахід не запатентовано, він може вільно використовуватися будь-якими особами. Щоб захистити винахід в декількох країнах, необхідно отримати в них патенти. Детальніше

Відмінність корисної моделі від винаходу полягає в тому, що:

 • У корисної моделі немає винахідницького рівня. Це означає, що корисною моделлю може бути визнаний будь-який новий об’єкт (новий пристрій, новий спосіб або нове застосування раніше відомого пристрою або способу). При цьому в цілому таке нове технічне рішення об’єкта може бути цілком очевидним для фахівця в цій галузі знань. При цьому найголовніше, щоб це нове рішення раніше не було ніде не описано і не застосовано практично.
 • На корисну модель видається деклараційний патент.

  Фактично, наявність виключних прав на винахід підтверджує держава шляхом проведення кваліфікаційної експертизи заявки на отримання патенту на винахід та прийняттям рішення про видачу такого патенту. А при подачі заявки на отримання патенту на корисну модель — сам заявник стверджує (декларує) її відповідність умовам патентоздатності.

 • При розгляді заявки на отримання патенту не проводиться кваліфікаційна експертиза.
 • Рішення про видачу патенту приймається на підставі результатів формальної експертизи. Для отримання патенту на корисну модель експертиза на відповідність вимогам новизни та промислової застосовності не проводиться.

Стандартний термін отримання патенту на корисну модель в Україні становить близько 7-9 місяців з дати подачі заявки. Цей термін можна скоротити, якщо замовити прискорену експертизу.

Сховати текст

Гонорар агентства за оформлення і подачу документації на отримання патенту на корисну модель — від 3000 грн.

Вказана вартість робіт не включає вартість проведення патентного пошуку і розмір державних зборів.

Вартість отримання патенту на корисну модель розраховується виходячи зі складності об’єкта, який ви хочете запатентувати.

Щоб замовити патент на корисну модель, оформіть безкоштовну заявку.

Заявка на оформлення патенту на корисну модель

Див. також:

Какую идею можно запатентовать в России: изобретение, полезная модель и промышленный образец
Как запатентовать изобретение, промышленный образец и полезную модель
Как получить патент на идею, если это изобретение: пошаговая инструкция
Получение патента на промышленный образец
Сколько стоит получить патент на промышленный образец
Патентование полезной модели
Можно ли патентовать идеи заграницей
Какие идеи нельзя патентовать

Во всем мире креативные идеи делают людей богатыми. У человека появляется задумка, он это фиксирует, а те, кто пользуется плодами его идеи – платят деньги. Россия не исключение. Просто не все умеют правильно защищать свои авторские права. В этой статье мы подробно рассмотрим основные способы, как запатентовать идею в России, и в каких случаях сделать это невозможно.

Какую идею можно запатентовать в России: изобретение, полезная модель и промышленный образец

Можно ли запатентовать идею в чистом виде? Правильный ответ однозначный – нельзя. Поэтому данный вопрос требует внимания и подробного объяснения.

Вы можете зарегистрироваться и получить Бесплатную консультацию специалиста

В России понятия «идея» нет в патентном праве. Идея сама по себе не охраняется законом и не является объектом авторского права. Но на основе идей создаются изобретения. А они могут быть запатентованы. Давайте рассмотрим основные объекты авторского права в России:

— Изобретение.

— Полезная модель.

— Промышленный образец.

Изобретение. С позиции права отлично подходит под понятие «идеи». Изобретением может быть как «техническое решение», так и «способ осуществления действия». То есть, если у вас возникла идея, как эффективнее культивировать агропромышленные культуры, это является объектом авторского права и подпадает под категорию «изобретения».

Полезная модель. Это решение, принцип устройства и функционирования. Оно может относиться к любым областям и сферам деятельности человека. К примеру, существующее устройство автомобиля вас не устраивает. Вы предлагаете идею устройства, которая не изменяет внешний вид модели, но вносит ряд полезных конструктивных решений, которые ранее не использовались.

В этом главное отличие полезной модели от промышленного образца.

Промышленный образец. Представляет собой конструкционные решения, которые определяют внешнее устройство изделия. Это могут быть как эргономические решения, влияющие на качество использования продукта, так и эстетические, которые определяют его внешний вид.

Как запатентовать изобретение, промышленный образец и полезную модель

Первый шаг на пути от идеи к продукту авторского права – описание изобретения. Закон требует, чтобы изобретатель описал все элементы, которые позволяют изделию подпадать под понятие «изобретения». Согласно закону, изобретатель должен перечислить все качественные характеристики, которые проявляются на этапе эксплуатации изделия.

Если речь идет об изобретенных устройствах, описываются такие моменты:

— Перечень конструктивных единиц.

— Описание связи между конструктивными элементами.

— Расположение конструктивных единиц по отношению друг к другу.

— Форма, геометрические особенности и характеристики.

— Материалы, которые применяются в изготовлении.

— Сфера применения.

Если вашим изобретением является способ, на него распространяются такие требования по характеристике:

— Перечень выполняемых процессов.

— Принцип взаимофункционирования процессов (параллельный, последовательный, поочередный, комбинированный и т.д.).

— Условия (принцип использования сырья, порядок добавления катализаторов).

— Когда вы патентуете способ, то должны описывать в деталях весь технологический процесс, выделяя новаторские аспекты, обосновывая важность их использования.

Как получить патент на идею, если это изобретение: пошаговая инструкция

Ст.4 Гражданского кодекса России гласит, что Роспатент – ответственный за выдачу патентов.

Поэтому первым шагом на пути к запатентованной идее является именно это ведомство.

Шаг 1: Обращение в Роспатент. Обращаться можно как лично, так и через представителя. Допускается даже отправлять заявку в электронной форме или в виде традиционного письма.

Шаг 2. Оплата экспертиз. Их цены, как и количество, строго регламентированы. Вам придется пройти такие экспертизы и процедуры:

— Формальная экспертиза (1650р.).

— Основная экспертиза (2400р.).

— Регистрация патента (3250р.).

Шаг 3. Ожидаем результата. Обычно 2 месяца уходит на формальную экспертизу и 12 месяцев – на основную. В случае недочетов и ошибок, заявка идет на доработку. Чтобы исправить недочеты, у заявителя есть 2 месяца.

Получение патента на промышленный образец

Принцип, как запатентовать идею в формате пром.образца, описан в регламенте в службе по интеллектуальной собственности. Он занимает ряд сложных шагов, которые начинаются с заявки и пошлины. Заявка состоит из таких элементов:

— Заявление на предоставление патента. В нем указывается авторство изобретение, место жительства, фактическое место проживания и данные лица, претендующего на патент.

— Описание изобретения. Должно быть максимально полным, отвечающим на все вопросы и соответствующим требованиям Регламента ФС по интеллектуальной собственности.

— Формула изобретения. Основано на данных, опубликованных в разделе описания.

— Чертежи (по необходимости).

После составления заявления, следуют такие шаги:

  — Проведение формальной экспертизы.

  — Экспертиза по существу (если пройдена формальная экспертиза).

  — Решение о предоставление патентного сертификата.

  — Госрегистрация нового изобретения.

  — Выдача патента и публикация сведений о факте выдачи.

Сколько стоит получить патент на промышленный образец

Получение патента не бесплатное и требует определенных денежных вложений, как на этапе получения, так и после него. Выделяется 2 основных направления трат:

— На официальные пошлины.

— На экспертизы.

В первом случае все просто. Размеры официальных пошлин стaндартизированы и опубликованы в приложении к Регламенту ФС по интеллектуальной собственности. Их перечень и размер закреплены. Если патент пройдет регистрацию, то спустя 3 года придется выплачивать ежегодные выплаты.

Они нужны для поддержки патента в силе.

Важно: экспертизы проводят патентные поверенные. Как и любые поставщики услуг, они предлагают свои услуги по индивидуальной стоимости. В каком-то городе стоимость работы поверенных выше, в других – ниже. Идеальный способ оценить грядущие траты – решить вопрос с поверенными заранее.

Если у вас возникают сложности или есть вопросы по патентному праву, задавайте их профессиональным юристам бесплатно.

Патентование полезной модели

Патент на полезную модель оформляется проще всего, но и требует ежегодного обновления. Все что нужно – подать идею в Роспатент и ждать результата. Сопроводить заявку нужно такими документами:

— Заявление о необходимости провести экспертную оценку предложенной полезной модели.

— Описание идеи: ее характеристики и особенности.

— Реферат.

— Если необходимо – чертежи/формулы.

Можно ли патентовать идеи заграницей

Если ваше изобретение уже получило патенты в России, можно пойти дальше и запатентовать изделие за рубежом. Практика получения патента за рубежом немного более сложная. Первый шаг – обращение в патентные ведомства страны, где вы желаете запатентовать изобретение. Это нельзя сделать напрямую. Заявка подается через патентных поверенных регионального или федерального уровня. Если среди местных патентных есть специалисты, имеющие опыт зарубежного патентования, к ним также можно обратиться за помощью.

Вы можете зарегистрироваться и получить Бесплатную консультацию специалиста

Важно: законодательство России регулирует порядок получения патентов заграницей.

Законом запрещается отправлять заявку за рубеж в течение первых шести месяцев после подачи аналогичной заявки в России.

Т.е. если вы хотите получить патент на свою идею заграницей, вам следует подать ее сначала в России, и если ее не признают изобретением, нуждающимся в патентовании, ехать заграницу.

Какие идеи нельзя патентовать

В основе изобретения – эффективное достижение определенных решений с помощью техники. Поэтому подлежащими патентованию изобретениями являются далеко не все продукты человеческого творчества. В России нельзя признать подходящими к патентованию следующее:

— Теории, математические операции.

— Принципы устройства и управления хозяйством.

— Правил, руководства, принципы маркировки и обозначений.

— Принципы построения умственных операций.

— Компьютерные программы.

— Строительные чертежи, проекты зданий.

— Решения, которые относятся только к внешнему виду изделия.

— Породы животных.

— Решения, которые могут повредить принципам гуманизма и отвергают человеческую мораль.

Идеи, которые не имеют формы и механизма воплощения, также не пройдут патентной экспертизы. Гражданский кодекс оценивает изобретения как произведения, имеющие определенную форму. То есть, если ваша идея является просто наброском, без исчерпывающих данных, она не пройдет патентное бюро.

Более того, большинство идей даже не оцениваются в качестве объектов интеллектуального права. К примеру:

Литературное произведение (детектив) имеет законченный вид и форму. Оно может быть в точности воспроизведено, быть уникальным и охраняться интеллектуальным правом. Но идея написать литературное произведение, его скелет, характеристики персонажей – не являются объектами интеллектуального права. Компьютерная программа может охраняться интеллектуальным правом. Но отдельные элементы кода, при помощи которого она написана, не является объектом права.

Остались вопросы? Задайте их профессиональным юристам БПУ Биржи Правовых Услуг! 

Изобретение, полезная модель и пром.образец — в чем разница?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Объекты патентного права

Как было рассмотрено ранее, объектами патентного права, т.е. плодами интеллектуального труда, на которые можно получить патент, являются изобретение, полезная модель и промышленный образец. Давайте разберемся, что они из себя представляют и в чем их отличия друг от друга.

Определение понятия «изобретение» содержится в ст.1350 Гражданского кодекса РФ. Изобретение – это техническое решение в любой области, которое относится к продукту или способу. Объектами изобретения могут быть:

 • устройство (например, машина, прибор, инструмент, механизм, деталь, конструктивный элемент детали и др.);
 • способ (например, способ изготовления изделия, способ получения вещества, способ лечения, способ испытания и т.п.);
 • вещество (например, сплав, смесь, раствор, химическое соединение и т.п.);
 • штамм микроорганизма (например, пенициллин);
 • культуры клеток растений и животных;
 • применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Однако, не все решения, направленные на преобразование указанных объектов, могут быть изобретениями. Техническому решению обеспечена правовая охрана в качестве изобретения, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (даты подачи заявки). Общедоступными считаются сведения, с которыми может ознакомиться любое лицо.

Признанию патентоспособности не мешает размещение сведений о сущности изобретения в общем доступе, если заявка в Роспатент подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. Другими словами, если Вы раскрыли суть Вашей разработки, к примеру, в интернете, с этого момента у Вас есть только полгода, в течение которых Вы сможете получить на нее патент. Это же требование распространяется на полезные модели и пром.образцы.

Изобретение имеет изобретательский уровень (изобретательский шаг или является неочевидным), если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение является промышленно применимым, если оно может использоваться в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству. Полезные модели отличаются от изобретений по четырем аспектам:

 • изобретательский уровень (шаг) является менее выраженным;
 • максимальный срок охраны короче;
 • пошлины за получение и поддержание в силе прав на полезную модель ниже;
 • процедура получения охраны короче.

Правовая охрана полезной модели предоставляется только на 10 лет, а не на 20, как изобретению. Более короткий срок охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями, обусловленный достаточно быстрым обновлением потребительского рынка в условиях конкуренции, компенсируется более простым механизмом их защиты.

Полезная модель признается патентоспособной, если является новой и промышленно применимой.

Промышленный образец— это художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (дизайн). Под изделием понимается любой объект промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Сущностью образца в широком смысле является усовершенствование формы и конфигурации или орнамента и сочетания цветов, а также их комбинация. Образец должен быть воспроизводим с помощью промышленных средств, поэтому он и называется промышленным образцом. Тиражирование образца должно осуществляться промышленным способом с применением механизированных технологий.

Промышленные образцы могут быть объемными, плоскостными и комбинированными. Объемные промышленные образцы обладают композицией, в основе которой лежит развитая объемно-пространственная структура, например внешний вид станка, автомобиля, светильника и т.п. Плоскостные промышленные образцы обладают композицией, в основе которой лежит линейно-графическое соотношение элементов, например внешний вид ковра, косынки, платка, ткани, этикетки и т.п.

Комбинированные промышленные образцы характеризуются признаками, которые определяют как форму товара, так и его внешнее оформление, например внешний вид информационного табло, строительной отделочной плиты и т.п.

Не признаются промышленными образцами решения:

 • обусловленные исключительно техническими функциями изделия;
 • объекты архитектуры, кроме малых форм (например, киоск, скамейка для парка или сквера, беседка и т.п.), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
 • объекты печатной продукции;
 • объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
 • игрушки в качестве копий реальных объектов без творческого переосмысления формы реальных изделий предметного мира;
 • изделия, противоречащие общественным интересам, принципам морали и гуманности.

Промышленному образцу предоставляется охрана, если он является новым и оригинальным. Требование промышленной применимости в отношении пром.образца отсутствует.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Права на промышленный образец подтверждает патент на промышленный образец, который действует в течение пяти лет с даты поступления заявки.

Анализ критериев, определяющих изобретение, полезную модель и промышленный образец, позволяет сделать вывод о том, что наибольшим творческим потенциалом и прогрессивностью обладают изобретения, вследствие чего изобретательская деятельность рассматривается как высшая ступень технического творчества.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

относительно применения положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении факта использования изобретения

В связи с поступлением в Роспатент ряда обращений, касающихся некорректного применения положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации(далее – Кодекс) при установлении факта использования изобретения, Роспатентом подготовлены разъяснения относительно применения указанного положения.

Согласно пункту 2 статьи 1353 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Кодекса изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 53 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение формула изобретения должна содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, а согласно подпункту (2) пункта 54 упомянутых Требований пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, с которого начинается изложение формулы изобретения. Указанные положения однозначно устанавливают, что родовое понятие, отражающее назначение изобретения, является признаком изобретения.

Таким образом, согласно положениям Кодекса и подзаконных актов при установлении факта использования изобретения должны приниматься во внимание все приведенные в независимом пункте формулы признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения.

Например, запатентовано изобретение с формулой изобретения:

«Спасательный круг, содержащий плавучее тело, включающее наружную оболочку и леер (средство для подвешивания спасательного круга на судах), отличающийся тем, что внутри наружной оболочки размещено жесткое кольцо, при этом леер продет внутри жесткого кольца».

По мнению патентообладателя, его изобретение использовано в гражданском обороте в продукте под названием «кранец» (устройство, вывешиваемое вдоль борта судна и смягчающее удары судна о причал или о борт другого судна). Такой вывод обоснован патентообладателем тем, что все признаки формулы изобретения использованы в кранце.

Сопоставительный анализ признаков изобретения и продукта показал, что, действительно, все признаки «спасательного круга», включенные в формулу изобретения, использованы в кранце, за исключением родового понятия, отражающего назначение изобретения. Кранец зафиксирован вдоль борта судна и не может быть использован в качестве средства спасения. Таким образом, признак «спасательный круг» (родовое понятие формулы изобретения, отражающее назначение) и назначение используемого в гражданском обороте продукта «кранец» не совпадают по названию и своему содержанию.

В связи с несовпадением родового понятия запатентованной формулы изобретения и назначения используемого продукта в соответствии со статьей 1358 Кодекса следует сделать вывод о том, что изобретение «спасательный круг» не использовано в продукте «кранец».

Вместе с тем, следует иметь в виду, что только лишь простое отличие названия используемого продукта от родового понятия, отражающего назначение запатентованного изобретения, не свидетельствует о неиспользовании изобретения. Так, если бы в приведенном выше примере вместо «спасательного круга» был запатентован «причальный амортизатор», то при совпадении всех конструктивных признаков, включенных в формулу изобретения, с признаками используемого «кранца», запатентованное изобретение «причальный амортизатор» было бы признано использованным в продукте «кранец», поскольку по своему содержанию понятия «причальный амортизатор» и «кранец» также совпадают.

Настоящие разъяснения по применению положения пункта 3 статьи 1358 Кодекса при установлении факта использования изобретения соотносятся с практикой его применения при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав правообладателя.

Консалтинговая группа WiseAdvice образована в 2003 году. С 2004 года в группе начало работу Патентное бюро.

Полис страхования 10 млн. руб.

Полис № ОК26-140400530 /1/ WV-D22 от 30 апреля 2014 года выдан ОАО Страховая компания «Альянс&raquo

Мы используем специально разработанную автоматизированную систему делопроизводства для исключения риска совершения ошибок.

Наивысшая надежность и ответственность

в федеральном масштабе

Как оформить патент на изобретение?

Оформить изобретение значит не что иное, как запатентовать его.

Патент на изобретение удостоверяет исключительное право автора в отношении технического решения и гарантирует его правовую охрану. Если у вас на руках российский, иностранный или международный документ — патент или сертификат, то изобретение оформлено. Таким образом, вы прошли все 12 этапов, начиная от проверки патентоспособности изобретения и заканчивая получением патента. Если же вы только собираетесь запатентовать свое техническое решение, то вам потребуется пройти следующие этапы получения патента на изобретение.

1. Проверить патентоспособность изобретения

Для того чтобы понять еще до подачи заявки, является ли ваша разработка патентоспособной, необходимо провести патентный поиск. Патентный поиск проводится по базам патентов России, а также всех промышленно развитых стран. Рассматриваются все похожие решения, даже те, которые не защищены патентами. Обратите внимание, что исследовать решение, известное только в России, недостаточно, так как при вынесении решения о регистрации во внимание принимается новизна на международном уровне.

Окончательное решение о патентоспособности разработки примет только экспертиза по существу патентной заявки. В России она проводится Федеральным институтом по промышленной собственности (ФИПС) после подачи заявки и оплаты патентной пошлины. Не тратьте ваше время и деньги на подачу непроверенной заявки, особенно если вы размышляете о патентовании крупных разработок.

Патентоспособным является изобретение, которое является новым. имеет изобретательский уровень и является промышленно применимым .

2. Засвидетельствовать приоритет изобретения

Срок конвенционного приоритета может быть продлен ФИПС не более чем на два месяца (п. 1 ст.

1382 ГК РФ)

Чем раньше вы засвидетельствуете первенство, или приоритет. своего изобретения, тем быстрее обезопасите себя от действий конкурентов. Приоритет изобретения можно установить по дате подачи первой заявки в государстве, которое является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (конвенционный приоритет) (п. 1 ст. 1382 ГК РФ) или по дате подачи первой заявки в ФИПС.

3. Выбрать процедуру патентования

Только изобретения могут быть запатентованы через Европейское патентное ведомство, Евразийское патентное ведомство и по международной заявке PCT

Выбирайте процедуру патентования в зависимости от того, в какой стране требуется охрана изобретения:

 • российскую — на основании Гражданского кодекса РФ;
 • зарубежную — на основании законодательства иностранного государства и Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;
 • европейскую — на основании Европейской патентной конвенции от 5 октября 1973 года (Россия не является ее участником);
 • евразийскую — на основании Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года;
 • международную по заявке PCT (англ. the Patent Cooperation Treaty ) — на основании Договора о патентной кооперации от 19 июня 1970 года. Целью этой процедуры является международная публикация заявки. Для получения патента в иностранных государствах нужно будет проходить патентование в каждом из них.

4. Собрать документы для патентной заявки

Перед тем как оформить патент на изобретение на какой-либо территории, изобретатель должен оформить его в России. В ФИПС вам нужно будет предоставить следующие документы :

 • заявление на патент;
 • описание изобретения к патенту;
 • формулу изобретения;
 • реферат изобретения;
 • чертежи или иные графические материалы (это необязательно).

Все документы патентной заявки наберите шрифтом черного цвета на белой бумаге стандартного формата 210×297 мм с лицевой стороны каждого листа. Тексты описания, формулы изобретения и реферата печатают с 1,5 интервалом. Листы с заявлением, описанием, формулой изобретения и реферат должны иметь следующие размеры полей: левое — 25 мм, верхнее и нижнее и правое — 20 мм.

5. Составить заявление на патент

Вам понадобится написать заявление. Скачайте бланк, потом заполните его на русском языке и распечатайте. Что если имена авторов заявки, названия или адреса — иностранные? Напишите их на кириллице и на латинице.

6. Составить описание изобретения

Посмотреть образец описания изобретения для оформления патента.

Описание изобретения начинается с названия, которое должно быть максимально кратким и точным. Убедитесь, что оно содержит разделы:

 • область и уровень техники;
 • сущность изобретения;
 • описание чертежей (если они прилагаются к заявке);
 • описание технического результата.

Описывая область и уровень техники. расскажите об области применения, а также об известных аналогах и прототипе изобретения.

Сущность изобретения — все его существенные признаки, которые объясняют, как добиться цели изобретения, в чем преимущество изобретения по сравнению с аналогами. Обратите внимание, что список этих признаков зависит от вида изобретения (устройство; химическое соединение; композиция; вещество, полученное путем ядерного превращения; штамм микроорганизмов; генетическая конструкция; способ).

Если вы направляете заявку с чертежами или другими иллюстрациями, то составьте их краткое описание. то есть список с пояснениями.

Расскажите, как добиться назначения изобретения в разделе про осуществление изобретения. Например, «средство для…», «применяется в качестве…».

7. Составить формулу изобретения

Посмотреть образец формулы изобретения

Формула представляет собой описание изобретения в одном предложении. Она состоит из 2-х частей, ограничительной и отличительной. В тексте вы сначала описываете признаки, общие для вашего изобретения и его ближайшего аналога, потом добавляете словосочетание «отличающийся тем, что» и указываете, в чем заключается новизна. В формуле может быть один или более пунктов, которые более подробно его описывают (например, содержат частные признаки). Эта часть заявки важна, поскольку от формулы зависит, какие права будут охраняться патентом.

8. Подготовить реферат изобретения

Посмотреть образец реферата изобретения для патента.

Реферат начинается с описания, потом переходит к области техники, сущности и техническому результату изобретения. В реферате могут быть также указаны количество пунктов формулы, графических изображений, таблиц и примеров.

Примерный объем реферата составляет не более 1 000 знаков (не более 250 слов).

9. Направить заявку в ФИПС

http://www.legal-support.ru

Записи созданы 1517

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх