Производство изделий из пластмасс

Пластичні маси – це матеріали які вміщують як основний компонент – полімер, який при певній температурі і тискові отримує пластичність а потім затвердіває, зберігаючи форму при експлуатації.

Вони діляться на прості і складні. Прості пластмаси складаються тільки з полімеру, а складні, крім полімеру вміщують інші речовини: наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, мастильні речовини, фарбники та отверджуючі речовини.

Кожний з цих компонентів придає пластмасі певні властивості.

Наповнювачі – придають пластмасам міцність, термостійкість, а також знижують вартість пластмасових виробів (дерев’яне борошно, папір, графіт, слюда, каолін, тканини та ін..).

Пластифікатори – роблять вихідну смолу більш пластичною, полегшують її переробку у вироби. Вони підвищують довговічність пластмас – це високо киплячі, частіше рідкі речовини (камфора, гліцерин, олеїнова кислота та ін..).

Стабілізатори підвищують опір матеріалу процесам окислення, дії світла, кисню повітря (процесам старіння), це сажа, крохмаль, желатин, аміни.

Мастильні речовини – вводять для надання матеріалу текучості під час пресування (запобігають прилипанню до форми) – солі стеаринової кислоти, віск, мазуту.

Отверджуючі речовини і каталізатори – сприяють переходу вихідної смоли у неплавкий і нерозчинний стан (твердіння).

Твердіння заклечається у зшиванні лінійних ланцюгів макромолекул у трьохмірну форму з поперечними зв’язками. Застосовують: уротропін, сірку, поліаміни.

Вироби з пластмас найчастіше одержують способами гарячого пресування лиття під тиском, видування, обробкою різанням.

Пресування застосовують головним чином для переробки термореактивних пластмас. Дозовані прес-матеріали завантажують у нагріту до 130-190°С металеву форму і пресують під тиском 20-60мПа. Пресування проводять у дві стадії: спочатку при 100-120°С термореактивна смола переходить у розплавлений стан, при якому і проходить друга стадія процесу – формування; потім проходить реакція поліконденсації і пластмаса твердіє стає неплавкою і нерозчинною. Відформований виріб після твердіння виймають з прес-форми.

Лиття під тиском використовується для термопластичних пластмас.

При цьому способі розплавлена пластмаса продавлюється через литниковий канал в порожнину закритої форми. Потім форма охолоджується і виріб виймається з неї.

Видавлювання є одним із видів лиття під тиском. Цим способом з пластмас виготовляють труби, прутки, різні профілі, а також наносяться ізолюючі оболонки на електропроводи.

Видавлюванням розплавленої або розчиненої розчинниками пластмаси через фільєри, одержують також хімічні волокна. Фільєри – ковпачки діаметром 5,0-7,5см, в яких знаходиться до 10 тисяч отворів.

Видування застосовують для формування пустотілих та відкритих виробів з термопластичних матеріалів.

Заготовка у вигляді нагрітого листа, трубки або двох листів поміщається між двох половинок роз’ємної металічної форми, що має отвори (сопла) для подання гарячого повітря, яке нагнітається під лист, у трубку або між листами. Розм’ягчена заготовка під тиском повітря витягується і заповнює форму. Цим способом одержують вироби з полістиролу, поліакрилатів, целулоїду і ацетилцелюлози.

Шаруваті матеріали – тканини, папір, дерев’яний шпон, насичені розчином фенолоальдегідною або карбомідною смолою і спресовані в листи, труби або профілі, висушують і використовують для одержання різних виробів.

Обробка різанням використовується для видалення деяких дефектів (облою, литників, заусениць), для виготовлення отворів, різьби, пазів у виробах, які не можуть бути одержані в процесі їх пресування або лиття. Обробка різанням застосовується як для термореактивних, так і для термопластичних матеріалів.


Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 29; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных |


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:Рейтинг:   / 6

Изделия из пластика в настоящее время применяются повсеместно: в быту, в промышленном производстве, высокотехнологичных разработках. Полимеры вытеснили множество других материалов, и количество выпускаемых пластиковых изделий в мире исчисляется миллиардами.

Но для производства даже самого простого пластмассового изделия требуется несколько этапов подготовки: разработка эскиза, выбор технологии производства, составление технической документации, создание и испытания макета.

Самый первый этап – это создание концепции изделия. В первую очередь нужно определить назначение изделия – для дальнейшего применения в производстве или для бытового использования. Затем определяем возможные условия его применения.
На этом этапе можно выбрать возможные способы производства и тип применяемого пластика. Конструкция приобретает общие очертания, и можно начинать разработку эскизов.

Если разрабатывается сложное изделие, то на этом этапе нужно наиболее эффективно расположить различные технологические элементы. Особенно это важно, если изделие является корпусом какого-либо сложного устройства. Также на этом этапе можно применять различные решения для экономии материала.

При помощи специализированных программ для проектирования, например Autocad можно виртуально проверить изделие на прочность и устранить слабые места еще до создания прототипов.

Использование программ трехмерного моделирования позволяет ознакомиться с конечным видом изделия, внести любые изменения и согласовать их с заказчиком, демонстрируя эффективность тех или иных решений. В конце можно доработать дизайн, чтобы сделать изделие или устройство более привлекательным для покупателей.

От правильно подобранных материалов и технологии изготовления в значительной мере зависит конечная стоимость изделия. А от требований к внешнему виду изделия зависит сложность и стоимость изготовления пресс-форм. Эти требования определяются в проектной документации, которая начинает создаваться сразу после завершения эскизов и чертежей. Документация должна содержать максимально полный список параметров самого изделия и технических требований к производственному оборудованию. Для несложных крупносерийных изделий документацию можно практически полностью создать с помощью программ для проектирования, но ее обязательно должен проверить и доработать инженер.

Несмотря на широкие возможности современных программ проектирования, окончательную проверку правильности расчетов можно произвести, только имея на руках готовое изделие.

Поэтому следующий этап подготовки к производству – изготовление предсерийного образца или макета. Предсерийный образец представляет собой изделие в натуральную величину, выполненное в соответствии с технической документацией.

Сейчас практически все такие изделия производятся с помощью 3D-принтеров, а материалом для них обычно служит пластиковый или силиконовый порошок. Наиболее универсальный способ изготовления макетов – термическое склеивание.
При использовании 3D-принтера корректирование формы изделия и устранение обнаруженных недостатков легко осуществить в той же программе, в которой создавался проект.

Дальнейшее производство в нашем примере будет осуществляться по технологии литься под давлением. Это наиболее подходящий способ для крупносерийного производства практически любой продукции из пластика.

После завершения разработки самого изделия начинается этап проектирования пресс-форм. Это один из важнейших этапов, так как именно качеством пресс-формы будут определяться свойства конечного изделия.

Существует несколько различных типов пресс-форм.
Простейший вариант – это пресс-форма из двух плат (рабочих частей).
Полимерная масса в вязко-текучем состоянии подается инжекционно-литьевой машиной через каналы-литники и попадает в полости матрицы. После застывания готовый предмет выталкивается из формы пуансоном – подвижной частью автомата.

Такой способ позволяет производить очень большие объемы относительно простых изделий.

Другой способ – применение форм, состоящих из трех плит. Эта технология позволяет изготавливать изделия любой сложности, со множеством отверстий, выемок и ребер жесткости.
Оба варианта допускают применение горячих или холодных каналов (литников). Оптимальный вариант зависит от состава полимерной массы и ее вязкости при температуре производства. Система с холодными каналами имеет более простое устройство, она дешевле в производстве и, как правило, имеет больший ресурс. Горячеканальная система позволяет снизить количество отходов, а также дает возможность выпускать изделия практически без видимых швов.

Из пресс-формы поступают уже практически готовые изделия, требующие минимальной обработки. В обычном случае достаточно только удаления облоя – остатков пластика в месте соприкосновения двух рабочих поверхностей формы.

Конечно, технология литья под давлением требует высокой квалификации персонала и дорогостоящего оборудования. При малых объемах производства могут быть использованы другие способы, что обычно определяется еще при разработке эскиза или во время создания первого прототипа.

Но для некоторых специфических изделий даже при массовом производстве целесообразно применять другие технологии производства: литье в газовой среде, инжекционное прессование или, например, pim-технология. Каждый способ имеет свои особенности, которые могут быть важны лишь для определенного вида продукции.

Смотрите объявления про промышленное оборудование в Челябинске
Производственные станки в Перми
Сельхоз оборудование в Воронеже

≡  13 Сентябрь 2015

Нюансы организации производства пластиковых изделий


Пластиковая продукция сегодня пользуется небывалым спросом и применяется во всех сферах жизнедеятельности человека.

Поэтому изготовление полимерных изделий предпринимателями рассматривается как неплохой заработок.

Рентабельность производства может доходить до 30 %. Конечная цифра зависит от выпускаемого продукта, а так же от вложенных средств.

Подготовка к размещению производственной базы

Для организации предприятия по изготовлению пластиковой продукции подойдет помещение площадью от 40 м² до 200 м² для установки производственной линии. Требования к коммуникациям стандартные. Цех должен располагаться в промышленной зоне, за пределами населенного пункта или на его окраинах. Для готовых изделий понадобится большой склад – пластиковый товар легкий, но объемный. Складское помещение должно обеспечивать надежную защиту продукта от влияний непогоды, пыли, солнца. Гранулированные полимеры рекомендуется хранить в условиях, исключающих повышенную влажность.

Для того чтобы организовать предприятие по производству пластиковой продукции, необходимо разрешение от местных органов власти, санитарно-эпидемиологической станции, Госнадзорохрантруда, электро-, газовой службы и пр. Стоит заранее побеспокоиться о персонале: технологи, операторы, разнорабочие. Обслуживание производства потребует минимум 3 сотрудников в смену.

Закупка оборудования

Некоторые предприятия располагают техникой, которая по определенным причинам не эксплуатируется. Даже если стоимость оборудования очень привлекательна, придется нанимать специалистов для его наладки, возможного ремонта, модернизации и запуска. Если выделенный бюджет позволяет, лучше приобрести новую технику. На сегодняшний день с таким видом покупки проблем не возникает – предложений от разных компаний достаточно.

В качестве примера можно взять производство пластиковых труб, оснащение линии включает:

— экструдер;

— резьбонарезные станки;

— система подачи сырья;

— ванны для калибрации и охлаждения;

— смеситель, тянущее устройство;

— вакуумный формовщик, накопитель.

На производительность влияют параметры трубы: среднем показателе такая линия может производить около 1000 м. Сырьем служат гранулированные полимеры. Но и здесь есть свои тонкости. Невозможно получить конечный продукт идентичного качества, если используется пластик от разных компаний. Переход от одного сырья к другому является проблематичным, так как требует переналадки оборудования. Поэтому лучше постоянно пользоваться услугами одного поставщика.

Как правило, вложенные средства окупаются в среднем через полтора-два года. Определяясь, производству каких изделий отдать предпочтение, стоит учесть его цену и востребованность на потребительском рынке. На примере пластиковых труб можно увидеть, что изделия диаметром 63 мм стоят в пределах 90 руб., а 800 мм – до 14 000 руб.

Сфера применения труб больших диаметров затрагивает прокладку коммуникаций мегаполисов, системы отопления высотных домов, трубопроводов промышленных предприятий и т.д. Это крупные проекты. Конечно, придется выложиться на качественное оборудование, установить резьбонарезные станки. Но и выгода будет соответствующей.

Метки: интересно • нюансы • пластиковые изделия • познавательно • производство

Комментарии:

Изготовление пластиковых изделий и форм своими руками

Бизнес идея для организации мелкосерийного производства изделий из различных литьевых материалов в домашних условиях. Благодаря инновационным технологиям сегодня при изготовлении пластиковых изделий можно обойтись без дорогих станков термопласт автоматов. Более того, наладить мелкосерийное мини-производство можно прямо на своем рабочем столе. Данную бизнес идею можно рассматривать в двух направлениях:

 1. Как основной бизнес по изготовлению готовых изделий и форм путем литья из:жидкого:
  • пластика;
  • силикона;
  • полиуретана;
  • прозрачных смол и прочих материалов.
 2. Изготовление форм как эффективное дополнение к другим видам бизнеса в области:
  • строительства;
  • пищевой промышленности;
  • мыловарения.

В первом и во втором случаи литье в домашних условиях не требует больших вложений финансовых средств. Начать литьевой бизнес можно просто сейчас.

Изготовление с помощью жидких пластиков

Процесс изготовления осуществляется с помощью жидких пластиков и силиконовых форм. Теперь появилась возможность в домашних условиях производить пластиковые изделия мелкими сериями:

 • сувенирную продукцию;
 • игрушки;
 • бижутерию;
 • запчасти для автотюнинга;
 • запчасти для разных механических устройств;
 • обувь;
 • посуду.

Существуют компоненты для изготовления деталей из тонкостенного пластика, которыми можно существенно расширить ассортимент продукции и производить детали любой сложности. Например, смешивание двух компонентов марки Axson FASTCAST F32 от французского производителя позволяет получить супер-жидкий пластик, который оттекает мельчайшие складки рельефа формы модели. К тому же он безвредный для детей и не имеет запаха.

Подготовка к производству

Для организации производства потребуется в первую очередь модель-образец.

По ней сначала нужно сделать форму из специальных силиконовых или полиуретановых компонентов. С опытом и качеством материалов можно научиться снимать формы с моделей на таком высоком уровне, что будут даже видны отпечатки пальцев на изделиях (при необходимости). То есть копия получиться на уровне идентичности, которую нельзя отличить не вооруженным глазом. Пластиковым изделиям можно придать сложные компаунды с любым рельефом. Если нет готовой модели для образца, а нужно сделать уникальные изделия, ее можно заказать у владельцев 3D принтера. Кстати литье существенно превышает по показателям производительности 3D печати из пластика.

Когда ваше изделие готово его можно оформить с помощью сопутствующей продукции, которая прилагается к жидким пластикам:

 • краски для художественных эффектов;
 • грунтовки;
 • клея.

Естественно в некоторых случаях без творчества не обойтись, и придется вручную разрисовать изделия, что может отразиться на производительности. Но создания каждого бизнеса это бесспорно творческий процесс. Ведь управление финансами – это искусство.

Изготавливаем изделие из жидкого пластика

Технология создания идеального мелкого рельефа при изготовлении в силиконовой форме своими руками. Для начала необходимо подготовить все компоненты и материалы. Нам потребуются:

 1. Селикон Platinum.
 2. Жидкий пластик Axson FASTCAST F18 (цвет белый, имеет консистенцию воды, без запаха!).
 3. Краситель для силикона алого цвета.
 4. Полиуретановый лак.
 5. Весы.
 6. Шприц.
 7. Пилка-баф.

Надежно закрепляем модель-образец на дне опалубки для формирования формы, с помощью нейтрального воскового пластилина (чтобы избежать подтекания силикона). Красим силикон, из которого получиться готовая форма в алый цвет, чтобы на форме четко было видно качество вымешивания компонентов жидкого, белого на цвет пластика. Полезный совет: чтобы форма была идеальна, следует предварительно модель-образец обмазать силиконом с помощью широкой кисточки. Таким образом, аккуратно заполнить все углубления рельефа компаунды. Только после этого, заливаем форму полностью. Силиконом заполняем всю опалубку. Оставляем на закрепления структуры формы 7-8 часов. Самое трудное позади.

Поздравляем!!! Теперь у вас есть готовая форма для неоднократного производства изделий-копий модели-образца. Перед началом литья убедитесь в том, что форма полностью высушена, дабы избежать образования пузырьков. Потом очень тщательно смешиваем компоненты пластика 1:1 по весу (для этого лучше использовать аптечные или лабораторные электронные весы). Время схватывания 7 минут, но для полного закрепления потребуется еще 20 минут. Этот пластик нейтрален к силикону и не прилипает к нему. Но после многократного использования компаунды со временем, возможно, понадобится смазка-разделитель с защитными свойствами EaseRelease. После истечения необходимого времени достаем готовое изделие, которое скопировано точно по образцу.

Полиуретановые формы для строительства

Вместе с пластиковыми изделиями можно производить формы для литья. Применение литьевых форм в строительстве сейчас очень популярно. Можно производить компаунды для производства строительных материалов. Они долговечны и не требуют обработки специальными разделяющими смазками при изготовлении. Ведь бетон абсолютно нейтрален к полиуретану. Например, жидкие полиуретановые компаунды позволять изготавливать формы для заливки:

 • бетонных декоративных изделий (плитки, заборы и др.);
 • гипсовых элементов декорации интерьера (балясины, лепины и др.);
 • жидкого пластика при создании самых разных изделий (сувениры, игрушки, статуэтки и др.).

Силиконовые формы для кондитера и мыловарения

Применение технологии литья в формах в пищевой промышленности вполне очевидно. Новые инновационные решения в области химии сегодня предлагают жидкие: пластики, силиконы, силиконовые массы, которые соответствуют всем нормам здравоохранения и имеют соответствующие сертификаты. Такими безопасными компонентами можно изготавливать формы для пищевой промышленности. Например, для производства:

 • шоколада;
 • карамели;
 • изомальта;
 • льда;
 • мастики.

Также компаунды пользуются большим спросом у мыловаров. Они всегда нуждаются в новых оригинальных формах, для создания продаваемых сувениров сделанных из мыла. Совершенно не сложно найти заказчика желающего изготавливать свою продукцию с уникальной формой.

Возможности небольшой бизнес-идеи

Данная бизнес-идея позволяет легко создавать востребованную продукцию своими руками. Готовые работы можно продавать через интернет-магазин. Также можно предоставлять услуги или продавать готовые компаунды для других производителей в других отраслях. Самое главное, что при всех этих широких возможностях домашнего бизнеса стоимость компонентов более чем доступна. Ассортимент компонентов широк и позволяет выбрать необходимые материалы для создания форм или их заливки. Все что потребуется это модель-образец, с которой будет снята форма. Такая бизнес-идея весьма привлекательна для домашнего бизнеса. Она не требует много затрат, позволяет производить полезные товары и увлекает творческим процессом производства.

Записи созданы 1517

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх