Спонсорская помощь

Зміст

1. Безоплатна допомогу: оформлення, використання, облік

Іноземна безплатна допомогу

Набуття та використання іноземної безоплатної допомоги у вигляді коштів

2. Безоплатна допомогу підприємству від джерел у Республіці Білорусь

Порядок отримання й використання безоплатної допомоги

Бухгалтерський облік

1. Безоплатна допомогу: оформлення, використання, облік

Бюджетні організації здійснюють своєї діяльності відповідно до затвердженими кошторисами з допомогою бюджетних коштів (республіканського чи місцевих бюджетів), з допомогою доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності, і навіть з допомогою інших джерел, наприклад, з допомогою безоплатної допомоги.Безвозмезднуюдопомогу, отримувану відповідно до чинним законодавством, можна класифікувати залежно джерела надходження допоможе, яка від іноземних джерел, і соціальну допомогу, яка від джерел у Республіці Білорусь.

Іноземна безплатна допомогу

Підпунктом 1.1 пункту 1 Декрету Президента Республіки Білорусь у від 28 листопада 2003 р.

N 24 "Про отримання та використання іноземної безоплатної допомоги" (зі змінами та доповненнями; далі — Декрет N 24) дадуть визначення поняття іноземної безоплатної допомоги, за яким іноземної безоплатної допомогою є кошти, зокрема в іноземній валюті, товари (майно), безоплатно надані у користування, володіння, розпорядження організаціям, і фізичних осіб Республіки Білорусь у (далі — одержувачі) іншими державами, міжнародними організаціями, іноземними організаціями та громадянами, і навіть особами без громадянства і анонімнимижертвователями.

Цілі, куди то, можливо спрямована іноземна безплатна допомогу, визначені у пункті 4 Декрету N 24, наприклад, для подання медичної допомоги. Інші мети, не вказаних у пункті 4 Декрету N 24, визначаються Управлінням справами Президента Республіки Білорусь у за узгодженням із Президентом Республіки Білорусь у. Використання іноземної безоплатної допомоги з метою (не певні Декретом N 24) є нецільовим.

Іноземна безплатна допомогу, яку направляють на мети, певні у частині першої пункту 4 Декрету N 24, звільняється з митних зборів вчинення митних операцій, мит (крім мит на ввезені завезеними на територію Республіки Білорусь у підакцизні товари), податку додану вартість, акцизів, прибуток, призначені до сплати її одержувачами, і навіть організаціями, які отримали такої допомоги гаразд її розподілу згідно з планом, Управлінням справами Президента Республіки Білорусь у за узгодженням із Президентом Республіки Білорусь у.

З використанням податкових пільг одержувачі іноземної безоплатної допомоги зобов'язані уявити:

до інспекції міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у за місцем постановки їх у облік:

відповідну письмову заяву;

копію посвідчення реєстрацію іноземної безоплатної допомоги, що містить інформацію про податкові пільги;

копію плану, узгодженого з Департаментом із гуманітарної діяльності Управління справами Президента Республіки Білорусь у (далі — Департамент);

в митний орган при митному декларування іноземної безоплатної допомоги:

копію посвідчення реєстрацію іноземної безоплатної допомоги, що містить інформацію про податкові пільги;

копію плану, узгодженого з Департаментом;

копію специфікації на іноземну безоплатну допомогу, отриманий прибуток у вигляді товарів (майна), із їхніх найменування, кількості, оцінної вартості.

безплатна спонсорська допомогу іноземна

Що ж до отримання іноземної безоплатної допомоги для подання медичної допомоги, то пунктом 12 Положення про порядок й нестерпні умови видачі Міністерством охорони здоров'я дозволів із ввезення лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, обмежених до переміщенню через митний кордон Республіки Білорусь у з підстав неекономічного характеру, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 23 вересня 2008 р. N 1397 "Про деякі питання порядку переміщення окремих видів товарів через митний кордон Республіки Білорусь у" (зі змінами та доповненнями; далі — Становище N 1397), встановлено, що, видаючи врегулювання ввезення лікарських засобів, які надходять як іноземної безоплатної допомоги, Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь у має враховуватись залишковий термін їхньої придатності:

щонайменше два роки — щодо лікарських засобів з терміном придатності п'ять і більше років;

упродовж як мінімум року — щодо лікарських засобів з терміном придатності менше п'яти років і стерильних виробів медичного призначення.

Кількість лікарських засобів, які надходять як іноземної безоплатної допомоги, має не меншим потреби, необхідної на курс лікування.

Медична техніка, яка надходить Республіку Білорусь н…

СПК «Береговой» современное агропромышленное предприятие, основной поставщик овощей, мяса и молока не только во все города Кузбасса, но и в другие области Сибирского региона.

Прием заказов             8 (3842) 606-316      

e-mail: spkbereg@gmail.com

Родился в с. Верхотомское Кемеровского района Кемеровской области в 1953 году. В 1984 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт.

Начал свою трудовую деятельность в 1971 году трактористом в совхозе «Щегловский», а в 1972 году после окончания Кемеровского техникума был направлен в совхоз Береговой, где трудится и сегодня.

 Сергей Николаевич прошел путь от механика по сельскохозяйственным машинам до директора крупнейшего в области сельскохозяйственного предприятия СПК «Береговой».

 Вся жизнь и трудовая деятельность Поликова неразрывно связаны с Кемеровским районом. За период его руководства хозяйство стало не только

крупнейшим, но и одним из лучших в области. За высокие показатели в животноводстве и выведение новых пород крупного рогатого скота в июне 2011 год СПК «Береговой» получил статус племенного завода. Высокие результаты были достигнуты в растениеводстве. Сергей Николаевич отличается трудолюбием,  высоким чувством ответственности, профессионализмом и отличным организаторскими способностями.

 Серьезное   внимание   уделяет   С.Н.Поликов   модернизации   производства, внедрению современных технологий. В совхозе построены производственные социально-значимые объекты: зерносушильный комплекс, сортировочный цех, телятники, начато строительство холодильной камеры для овощей на 4 тыс. тонн.

По инициативе    руководителя    построены    дома    для    работников    предприятия, принимается активное участие в строительстве жилья для молодых семей по федеральной программе «Развитие села», оказывается помощь в ремонте личного жилья и хозяйственных построек жителей села.

 Основные качества Сергея Николаевича — профессионализм, высокие организаторские способности, неравнодушное отношение к делу, требовательное к себе и подчиненным, внимательное отношение к просьбам и проблемам тружеников села. Большое внимание оказывает людям старшего поколения, ветеранам и работникам совхоза ежегодно выдаются овощные наборы по льготным ценам, выделяется по 500 кг картофеля на каждую семью, обеспечиваются кормом личные подворья, бесплатно доставляется благотворительный уголь для малоимущих граждан и многое другое.

В 2006 году С.Н.Поликов был избран депутатом Кемеровского районного Совета народных депутатов. За заслуги перед Кемеровским районом в 2011 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровского района».

 Трудовые достижения Сергей Николаевича Поликова высоко оценены Правительством Российской Федерации и Администрацией Кемеровской области, за высокие показатели и достижения в производстве сельскохозяйственной продукции ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», награжден знаком «Золотой знак «Кузбасса» и медалями Кемеровской области.

 Сергей Николаевич выделяет средства на ученические столы и стулья, помог  закупить подсветку к классным доскам во все кабинеты, фильтры для воды и многое другое. Он одним из первых руководителей сельхозпредприятий в области награжден знаком «Отличник народного просвещения». А в 2008 году — награжден медалью  «За спонсорскую помощь школе». В школе любят песню, написанную учителем музыки Катаевым Анатолием Игнатьевичем, о директоре совхоза:

     «Сергей Николаевич, просто Серега, 

   Тебе не нужны ордена,

   Но вот на таких, как ты, Серега,

   Держится наша страна».

Мир устроен таким образом, что сожалению, не всегда все гладко получается в жизни.

Если у вас трудная жизненная ситуация, тяжелое материальное положение, срочно нужны деньги, душат кредиты, то нет ничего плохого в том, чтобы попросить материальную и финансовую помощь у добрых людей.

Материальная помощь онлайн

Сейчас 2018 год и можно попросить деньги в долг прямо в интернете или заем на банковскую карту. Не имеет значения, даже если у вас плохая кредитная история. Мы уверены, что обязательно найдется тот, кто поможет вам в вашей ситуации. Ведь большинство людей получают истинное удовольствие от того, что помогают людям бесплатно. Кто то здесь пишет «Дам деньги сегодня под проценты», но чтобы точно это узнать, нужно добавить свое объявление, объявить сбор средств и дождаться откликов.

Добавить свое объявление

Финансовая помощь каждому

Если вам требуется постоянная материальная поддержка, можно попробовать найти спонсора. Не важно сколько вам лет, не важно мужчина вы или женщина. Просто расскажите немного о себе, опишите вашу жизненную ситуацию, можно приложить фото. Денежная помощь от богатых людей может быть безвозмездной, однако если вам есть что предложить взамен, обязательно напишите об этом. Если вам перечислили деньги на этом сайте, обязательно поблагодарите в комментариях!

Cайт исполнения мечты и желаний

Каждый, кто напишет здесь свою мечту, обязательно обретет то, о чем попросил. Распишите подробней: чего хотим добиться в жизни и что для этого делаем? Главное не зарывайте свою мечту внутрь себя, пусть о ней узнают как можно больше людей и тогда она обязательно материализуется! Кстати, на этом сайте полно доброжелателей, который помогают исполнять желания! Главное уметь попросить 😉 Так давайте же помогать друг другу! Ведь, ДОБРО, оно всегда возвращается, причем вдвойне!

На нашем канале мы размещаем видеоматериалы от желающих. 

Подписывайтесь и добавляйте свое видео. Подробнее.

Однажды мне приснилось, что я беру интервью у Бога

«Так ты хочешь взять у меня интервью?» — Бог спросил меня…

«Если у тебя есть время??» — Сказал я…

Бог улыбнулся.

Смотреть интервью с богом >>

Поиск Лекций


ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ

РЕГЛАМЕНТ СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

В РАМКАХ ЕДИНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спонсорская деятельность ПАО «СИБУР Холдинг» (далее «Компания») по поддержке социально значимых проектов осуществляется в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел» (далее «Программа»).

1.2. Общие принципы реализации единой благотворительной программы, которые распространяются в том числе на спонсорство социально значимых проектов, изложены в Меморандуме по корпоративной социальной ответственности и благотворительности Компании, доступном на сайте www.formula-hd.ru.

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие определения:

o Группа СИБУР –совокупность юридических лиц, финансовая отчетность которых входит в консолидированную финансовую отчетность ПАО «СИБУР Холдинг», составляемую в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

o Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» – дочерние и зависимые общества Компании.

o Спонсорская деятельность, спонсорская помощь– добровольное осуществление Спонсором вклада в виде предоставления имущества (в том числе денежных средств), результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ в пользу Спонсируемого на условиях распространения Спонсируемым рекламной информации о Компании и ее деятельности в согласованном с Компанией объеме и формате.

o Спонсор– юридическое лицо, осуществляющее вклад в виде предоставления имущества (в том числе денежных средств), результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ в пользу Спонсируемого на условиях распространения Спонсируемым рекламной информации о Спонсоре и его деятельности в согласованном со Спонсором объеме и формате. В настоящем Положении под Спонсором понимается ПАО «СИБУР Холдинг», если в тексте не указано иное.

o Спонсируемый– юридическое лицо, получающее средства от Спонсора на осуществление основной деятельности для некоммерческих организаций (НКО) или для реализации отдельных социально значимых проектов коммерческих организаций на условиях распространения рекламной информации о Спонсоре в согласованном со Спонсором объеме и формате.

o Заявитель – юридическое лицо, которое подает заявку на получение спонсорской помощи от Компании.

o Социально значимый проект (далее «проект») – проект, направленный на улучшение существующих условий жизни на определенной территории и имеющий большое значение для населения данной территории.

o Регионы присутствия Группы СИБУР– субъекты Российской Федерации в которых осуществляется хозяйственная деятельность предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

1.4. Цель спонсорской деятельности Компании – оказание поддержки проектам, реализуемым в регионах присутствия предприятий Группы СИБУР, соответствующим требованиям Программы «Формула хороших дел» и способствующим формированию имиджа Группы СИБУР как социально ответственного бизнеса.

1.5. Настоящий Регламент распространяется только на спонсорство социально значимых проектов, подпадающих под одно из приоритетных направлений единой благотворительной программы, к которым относятся:

· Направление 1 «Развитие городов»: содействие устойчивому развитию и повышению качества жизни в населенных пунктах в регионах присутствия Группы СИБУР.

· Направление 2 «Образование и наука»: поддержка и развитие химической науки и естественно-научного образования и продвижение химической отрасли как перспективной для карьерного роста и развития.

· Направление 3 «Спорт и здоровый образ жизни»:создание условий для занятий спортом и популяризация здорового образа жизни.

· Направление 4 «Охрана окружающей среды»: экологическое просвещение, организация и поддержка природоохранных мероприятий.

· Направление 5 «Культура»:содействие в реализации культурных проектов и развитие детско-юношеского творчества.

1.6. Проекты, которые не попадают в периметр настоящего Регламента и не являются социально значимыми, в рамках благотворительной программы не рассматриваются.

1.7. Настоящее положение действует во всех регионах присутствия Группы СИБУР.

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ

2.1. Принцип добровольности: Реализация благотворительной программы в целом и спонсорской деятельности в частности осуществляется Компанией исключительно на добровольной основе, в соответствии с бизнес-стратегией, финансовыми возможностями и приоритетами Компании.

Компания оставляет за собой право корректировать объемы средств, выделяемых на спонсорскую деятельность, в зависимости от изменения рыночной ситуации и финансового положения Компании.

2.2. Принцип соответствия:Компания оказывает спонсорскую поддержку тем проектам, которые соответствуют целям и задачам благотворительной программы, подпадают под одно или несколько направлений благотворительной программы, реализуются в регионах присутствия предприятий Группы СИБУР и охватывают в том числе сотрудников Компании, предприятий и/или членов их семей.

2.3. Принцип взаимовыгодного партнерства: Компания со своей стороны гарантирует выполнение взятых на себя финансовых и нефинансовых обязательств своевременно и в полном объеме и ожидает от спонсируемых также полного и своевременного исполнения обязательств, налагаемых на них договором об оказании спонсорской помощи.

2.4. Принцип эффективности и ответственности за результат: Компания оценивает спонсируемые проекты на основе заранее согласованных критериев эффективности и возлагает на Спонсируемых ответственность не только за формальное соблюдение условий договора об оказании спонсорской помощи, но и за стремление соответствовать указанным критериям и превышать их.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ

3.1. Заявку на получение спонсорской помощи могут подать следующие юридические лица:

• Некоммерческие и общественные организации.

• Государственные и негосударственные учреждения социальной сферы, а именно учреждения образования и науки, здравоохранения, спорта, культуры и искусства.

• Коммерческие организации при условии реализации ими проектов, соответствующих целям и задачам благотворительной программы «Формула хороших дел».

3.2. Общие требования к заявителям:

· Наличие официальной регистрации, наличие банковского счета и осуществление деятельности на территории РФ, в регионах присутствия Группы СИБУР.

· Официальное осуществление деятельности не менее чем в течение одного года до момента подачи заявки.

· Соответствие заявленной по проекту деятельности уставным целям и уставной деятельности организации.

3.3. Не принимаются заявки на спонсорскую помощь от:

· Физических лиц

· Политических партий и организаций

· Религиозных организаций

· Органов государственной власти любого уровня

©2015-2018 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Правовой статус доходов бюджетного учреждения в виде спонсорской помощи

Правовой статус доходов бюджетного учреждения в виде спонсорской помощи

Вопрос:
Каков правовой статус доходов бюджетного учреждения в виде спонсорской помощи, относятся ли указанные доходы к средствам бюджетного финансирования (дополнительного бюджетного финансирования)?

Ответ:
В настоящее время в структуре доходов бюджетных учреждений принято выделять средства основного (за счет средств, выделяемых непосредственно из бюджета) и дополнительного (за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) финансирования.
Действующее бюджетное законодательство РФ не оперирует таким понятием, как дополнительное бюджетное финансирование. Его появление в правоприменительной практике и научно-практической литературе во многом связано с нормой, закрепленной пунктом 2 статьи 42 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг. Именно включение доходов от предпринимательской деятельности бюджетного учреждения и от иной деятельности, приносящей доход, в полном объеме в состав неналоговых доходов соответствующего бюджета позволяет квалифицировать получаемые бюджетным учреждением по данным основаниям денежные средства в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования.
Подобный подход к правовому режиму доходов бюджетных учреждений от самостоятельной приносящей доход деятельности был продиктован потребностью государства в более жестком контроле за получаемыми бюджетными учреждениями от самостоятельной приносящей доход деятельности денежными средствами, направлениями их расходования и, в конечном итоге, за деятельностью бюджетных учреждений в целом.

Указанные денежные средства в силу прямого указания пункта 2 статьи 42 Бюджетного кодекса РФ подлежат обязательному отражению в смете доходов и расходов бюджетного учреждения, утверждаемой в соответствии с пунктом 4 статьи 158 и пунктом 5 статьи 159 Бюджетного кодекса РФ соответственно главным распорядителем либо распорядителем бюджетных средств. В силу пункта 4 статьи 254 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подлежат обязательному отражению на лицевом счете бюджетного учреждения и подлежат расходованию в пределах их остатка по данному лицевому счету (пункт 15 Инструкции о порядке открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов, утвержденной приказом Минфина РФ от 21 июня 2001 года N 46н). При этом данные средства расходуются в соответствии с назначениями смет доходов и расходов по внебюджетным средствам.
Однако при всем сказанном сохраняются существенные различия в принципах осуществления основного (за счет средств, выделяемых непосредственно из бюджета) и дополнительного (за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) финансирования. Несмотря на ограничение прав бюджетного учреждения по распоряжению доходами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности рамками сметных назначений, действующее бюджетное законодательство РФ не позволяет сделать вывод о полном переводе внебюджетных средств учреждения в режим бюджетных. Рассматривая указанные средства в качестве источника дополнительного финансирования, законодатель не может не учитывать принципов самостоятельности распоряжения ими учреждением, установленных в том числе и гражданским законодательством РФ (статья 298 Гражданского кодекса РФ).
Учет деятельности, связанной с получением доходов от самостоятельной приносящей доход деятельности учреждения и их расходованием, выделен из основного баланса учреждения и включен в отдельный баланс по внебюджетным источникам финансирования. В силу прямого указания статьи 254 Бюджетного кодекса РФ бюджетное учреждение вправе самостоятельно распоряжаться указанными средствами в пределах их остатка на лицевом счете (хотя и в соответствии с направлениями, указанными в смете по внебюджетным источникам финансирования). Сумма превышения фактически полученных бюджетным учреждением средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности над средствами, учтенными в смете доходов и расходов по внебюджетным источникам финансирования, остается в распоряжении бюджетного учреждения; суммы данного превышения направляются на финансирование расходов данных бюджетных учреждений.
Таким образом, декларирование в статье 42 Бюджетного кодекса РФ принадлежности всех доходов бюджетных учреждений от самостоятельной приносящей доход деятельности к доходам соответствующего бюджета преследует цель не объединения правовых режимов двух источников покрытия расходов бюджетного учреждения, а усиления контроля государства за деятельностью бюджетного учреждения, целевым расходованием указанных средств.
Анализ норм действующего в настоящее время законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что в структуре доходов бюджетных учреждений можно условно выделить два их вида, различающихся между собой по своему правовому режиму. Истоки такой дифференциации можно проследить уже в Гражданском кодексе РФ.

Так, из статей 120, 296, 298 Гражданского кодекса РФ следует, что, хотя учреждения и осуществляют свою деятельность за счет денежных средств, выделяемых собственником, уставом учреждения может быть предусмотрена возможность осуществления самостоятельной деятельности, приносящей доход. При этом учреждение вправе самостоятельно (без согласия собственника) распоряжаться полученными от такой деятельности доходами, расходуя их на цели, соответствующие целям создания данной организации, предусмотренным ее уставом. Следовательно, Гражданский кодекс РФ предполагает возможность наличия в составе доходов учреждений доходов, полученных от собственника в порядке финансирования, и доходов, полученных учреждениями от собственной деятельности, приносящей доход. Как уже отмечалось, из этого же исходит и Бюджетный кодекс РФ.
В свою очередь, доходы, получаемые учреждениями от собственной приносящей доход деятельности, по их правовому режиму также можно подразделить на две группы: доходы от предпринимательской деятельности и доходы от иных приносящих доход видов деятельности. Приведенный здесь тезис подтверждается нормами действующего законодательства РФ, а также судебной практикой по данному вопросу. Так, например, в силу пункта 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ в смете доходов бюджетного учреждения подлежат отражению доходы, полученные из бюджета, доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности и доходы, полученные от иной деятельности.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы. Доходы бюджетного учреждения в виде спонсорской помощи относятся к доходам от предпринимательской и иной деятельности (дополнительному бюджетному финансированию) и подлежат учету в структуре баланса бюджетного учреждения по внебюджетным источникам финансирования. При этом статус таких доходов ничем не отличается от иных видов доходов, учитываемых в структуре данного баланса. Бюджетное учреждение вправе самостоятельно определять направления и объемы расходования данных средств в пределах статей, предусмотренных сметой доходов и расходов бюджетного учреждения.
В завершение обратимся к понятию спонсорства, закрепленному действующим законодательством РФ. Не редко спонсорство путают с безвозмездными поступлениями (пожертвованиями). В то же время данные понятия не являются тождественными, и существующие различия влекут за собой совершенно определенные правовые последствия.
Действующее на сегодняшний день законодательство РФ содержит легальное определение спонсорства. Такое определение содержится в статье 19 Федерального закона «О рекламе», где спонсорство рассматривается как один из видов рекламы (рекламной деятельности). Согласно указанной статье под спонсорством понимается осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. При этом, Закон определяет, что спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый — соответственно рекламодателем и рекламораспространителем. Спонсорство осуществляется на основании договора спонсора и спонсируемого, в котором определяются их права и обязанности. Следовательно, поступления от спонсоров не могут быть квалифицированы как безвозмездные поступления, их следует расценивать как выручку от реализации рекламных услуг и облагать налогом на прибыль в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ. Просим обратить внимание на указанную особенность и во избежание недоразумений оформлять безвозмездные поступления не как спонсорство, а как пожертвования в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ.

Смирнов А.Е.,

главный юрисконсульт

ЗАО «Юридический центр

«Северо-Западный регион»

тел. 324-66-75, тел./факс 176-78-64
11 марта 2004 года N Ю5156


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Литература

l.120-bal.ru
Записи созданы 1517

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх